Ingrijpende gebeurtenissen

Wat zijn ingrijpende gebeurtenissen?

Gebeurtenissen die hevige emoties oproepen.

We maken een onderscheid tussen emotioneel ingrijpende gebeurtenissen en schokkende of traumatische gebeurtenissen.

Een emotioneel ingrijpende gebeurtenis is een acute gebeurtenis die zich soms maar niet altijd onverwacht voordoet en waarbij je gevoelens van intens verdriet of verslagenheid ervaart. Mogelijk word je geconfronteerd met de dood of kwetsbaarheid.

Voorbeelden:

 • Iemand in je nabije omgeving die de diagnose kanker krijgt
 • Een echtscheiding
 • Het overlijden van iemand die je dierbaar is
 • Je ontslag krijgen
 • ...
Een schokkende of traumatische gebeurtenis is een acute gebeurtenis die zich altijd onverwacht voordoet en waarbij je extreme gevoelens van angst, machteloosheid of afschuw ervaart. Je wordt hierbij altijd geconfronteerd met de dood of kwetsbaarheid.

Voorbeelden:
 • Geweld: Overval, aanranding, …
 • Zelfmoord van iemand in je nabije omgeving
 • Ernstig ongeval
 • Plots overlijden van iemand die je dierbaar is
 • Getuige van geweld, zelfmoord, ernstig ongeval, plots overlijden
 • ...

Wat is de kracht van ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen?

Voorkomen van blijvende psychische problemen.

Wanneer je geconfronteerd wordt met ingrijpende of schokkende gebeurtenissen ervaar je een aantal normale reacties op een abnormale situatie. In eerste instantie krijg je acute stress en kan je in shock zijn. Na de eerste heftige acute stress kunnen herbelevingen, vermijdingsgedrag , sterke lichamelijke en mentale onrust nog een hele tijd aanhouden. Het ervaren van deze sterke emoties en reacties roept bij heel wat mensen vragen en angst op. Door deze vragen en angsten te bespreken, maak je een goede verwerking mogelijk en voorkom je dat je vastloopt in de verwerking van wat je meemaakte.

Hoe lang duurt een ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen?

Vaak kan je na 3 tot 5 gesprekken terug op eigen kracht verder.

Het grote voordeel van ondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen is dat deze de beste preventie is voor het ontstaan van een posttraumatische stressstoornis of vastgelopen verwerking. Met 3 tot 5 gesprekken kun je veel latere problemen voorkomen waarvoor een veel langere behandeling nodig is. Afhankelijk van welke ingrijpende of traumatische gebeurtenis je hebt meegemaakt kan de impact ervan groter zijn. Een verlenging met 3 tot 5 gesprekken kan dan aangewezen zijn.

Wat mag je verwachten van opvang na ingrijpende gebeurtenissen?

Ruimte voor jouw verhaal, uitleg over normale reacties en opvolging van de verwerking.

Je krijgt in eerste instantie de ruimte om je verhaal te vertellen. Het kunnen verwoorden van wat er is gebeurd en de gevoelens die dat bij je oproept zijn een eerste belangrijke stap in de verwerking. Het helpt je ook om de feiten te reconstrueren. Door de eerste acute shock weet je soms een aantal dingen niet meer van wat er is gebeurd. Je krijgt uitleg over wat normale reacties zijn bij de abnormale gebeurtenis die jij hebt meegemaakt en we bekijken samen welke reacties jij vooral hebt. Tenslotte volg ik samen met jou op of je het gebeurde goed verwerkt krijgt.

Wat als blijkt dat de verwerking niet goed loopt?

Dan bied ik je intensievere ondersteuning.

Indien blijkt dat de verwerking niet goed lukt, is een intensievere ondersteuning onder de vorm van psychotherapie aangewezen.