Stress

Wanneer is stress of burnout coaching nodig?

Beter iets te vroeg dan te laat. Als het nog kan al voor de fase van burnout.

Vanuit mijn werk in de gezondheidszorg en bedrijfswereld is het voor mij heel duidelijk geworden dat voorkomen beter is dan genezen. In de praktijk is de drempel echter nog hoog waardoor we nog steeds te lang wachten om hulp te zoeken. Hoe vroeger je echter hulp zoekt, hoe korter meestal de behandeling en hoe groter de kans op een volledig herstel.

Vergelijk het met een veer. Een veer kan sterk worden uitgerokken (=stress). Soms wordt hij sterk en lang gerokken maar hij komt na een tijd toch terug tot zijn oorspronkelijke vorm (=overspannenheid). Als de veer te lang sterk wordt gespannen kan ze blijvend minder veerkracht hebben (=burnout). De kunst is dus om op tijd hulp te zoeken.

Wat mag je verwachten van een stress of burnout coaching?

Zicht op en herstel van jouw veerkracht. Handvaten om bewuster om te gaan met stressoren. Je terug energieker voelen en minder geleefd worden.

Ik maak samen met jou de balans op van jouw veerkracht. Hoe rekbaar is jouw veer? Hoeveel belasting werd er de afgelopen periode op gezet en hoeveel belasting kan jij aan? Als blijkt dat jouw veer te veel of te lang in overrek is gegaan, zal ik eerst met jou werken aan herstel van een basisveerkracht. Vervolgens help ik jou te leren voelen waar het maximale punt van rekbaarheid zit zodat je tijdig leert je te ontspannen. Hiervoor reik ik tools aan die jou kunnen helpen om zelf je veer minder onder spanning te zetten en die je helpen om jouw veerkracht te versterken.

Hoe lang duurt een stress of burnout coaching?

Met 6 tot 12 consultaties kan je al veel bereiken.

Een coaching in het kader van stress of overspannenheid is meestal kortdurend. De herstelfase na overspannenheid is immers veel korter dan bij een burnout. Hierdoor kunnen we sneller werken aan het leren omgaan met stress. Bij burnout coaching moet je meer consultaties voorzien. De hersteltijd na burnout duurt langer dan na overspannenheid. Daarnaast heeft het zelfvertrouwen bij burnout een flinke deuk gekregen. De batterijen moeten wat herladen zijn alvorens er kan gewerkt worden aan het leren omgaan met stress.

Wanneer is er meer nodig dan coaching?

Als je weet wat je anders wilt aanpakken maar merkt dat het in de praktijk moeilijk lukt.

Binnen een stress of burnout coaching weten mensen vrij snel wat ze anders moeten doen om in de toekomst niet te hervallen in dezelfde problemen. Tussen weten en doen kan er echter een grote kloof zijn. Dat heeft te maken met diepgewortelde overtuigingen of emotionele blokkades waarvoor eerder counseling of psychotherapie nodig is. Wanneer ik aanvoel dat er bij jou meer nodig is dan coaching, zal ik dit met jou bespreken en zal ik het coachingtraject verdiepen naar psychotherapie. Hierdoor zal je ervaren dat je gemakkelijker je inzichten kunt omzetten in concrete acties. Wel wil ik je vragen om jezelf hier dan iets meer tijd voor te gunnen.

Wat is de kracht van een stress of burnout coaching?

Je leert beter en anders omgaan met de eisen die aan jou gesteld worden.

We leven in een tijd waarin het druk, druk en nog eens druk is. Niet alleen op het werk moet er steeds meer gedaan worden met steeds minder mensen maar ook in ons privéleven ligt de lat hoog. Het risico is dus groot dat we geleefd worden. Na een stress of burnout coaching ben je in staat om bewuster prioriteiten te stellen waardoor je minder geleefd wordt. Daarnaast ga je anders om met stressoren waardoor je minder snel stress ervaart.